Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

ul. Piotrkowska 8, 62-610 Sompolno

 

Jak korzystać z BIP

PODSTAWA PRAWNA
Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.
Na system stron BIP składają się strony podmiotowe oraz strona główna BIP prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pod adresem www.bip.gov.pl. Podmiotową stronę BIP musi prowadzić m.in. każdy organ władzy publicznej, urząd oraz instytucja publiczna w Polsce. Informacje o sprawach publicznych posiadane przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem publikowane są na stronie podmiotowej BIP, prowadzonej pod adresem www.gokwysokie.naszbip.pl
Nasz Biuletyn został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

ELEMENTY BIULETYNU
Struktura naszego Biuletynu oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron BIP, na których prezentowane są informacje na dany temat. Na układ i wizualizację Biuletynu składają się 3 główne elementy:

  • Nagłówek BIP – górna, zawsze widoczna część Biuletynu. Jest identyczna zarówno na stronie głównej, jak również na każdej podstronie BIP. Składa się z menu pomocniczego (wraz z oknem wyszukiwarki) oraz pola tytułu. W polu tytułowym znajduje się nazwa podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Logo BIP jest likiem, który przekierowuje internautę na stronę www.bip.gov.pl.
  • Lewa kolumna menu – widoczna w lewej strony część BIP, w której wyświetlają się przede wszystkim elementy menu tematycznego (działy, katalogi) oraz graficzne przyciski, ułatwiające przejście do konkretnych zasobów informacyjnych opublikowanych w BIP lub w innych serwisach internetowych.
  • Pole prezentacji informacji – największa, centralnie położona część BIP, służąca do przede wszystkim do prezentacji (wyświetlania) opublikowanych informacji publicznych, ale także komunikatów technicznych lub elementów funkcjonalnych BIP.

Informacje

Liczba wyświetleń: 250
Utworzono dnia: 14.06.2019

Historia publikacji

  • 24.06.2019 12:05, Gerard Posłuszny
    Edycja strony: Jak korzystać z BIP
  • 24.06.2019 11:55, Gerard Posłuszny
    Edycja strony: Jak korzystać z BIP