Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stron internetowych

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie oraz Biuletynu Informacji Publicznej

Wstęp Deklaracji

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie wraz z Biuletynem Informacji Publicznej.

Adres oficjalnej strony internetowej M-GBP w Sompolnie:
https://sompolno.naszabiblioteka.com/

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej:
http://sompolno.naszabiblioteka.com/bip/

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-14

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (opisy zdjęć będą systematycznie uzupełniane),

- filmy opublikowane przed 23-09-2020 nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji,

Strona internetowa wraz z Biuletynem Informacji Publicznej są zaopatrzone w następujące rozwiązania ułatwiające dostępność osobom niepełnosprawnym:

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

- wyróżnienie odnośników,

- zwiększenie kontrastu,

- elementy nawigacyjne w postaci obrazków/banerów są opatrzone tekstem alternatywnym,

- regulaminy oraz zarządzenia opublikowane w wersji pdf posiadają także wersję tekstową,
 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Gerard Posłuszny, adres poczty elektronicznej mgbp_sompolno@op.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka w Sompolnie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie mieści się w budynku gruntownie wyremontowanej w 2019 roku synagogi, pod adresem: 62-610 Sompolno, ul. Piotrkowska 8.

Biblioteka nie posiada własnego parkingu, ale w odległości około 50 metrów przy ul. Piotrkowskiej jest położony niestrzeżony, bezpłatny parking z nawierzchnią gruntową. Miejsca parkingowe znajdują się także w odległym około 100 metrów od biblioteki rynku (miejsca parkingowe płatne, niestrzeżone).

Dworzec autobusowy PKS w odległości około 700 metrów przy ulicy 11 Listopada 17.

Przed głównym wejściem do Biblioteki znajduje się stopień schodowy wraz z podjazdem dla wózków.
Parter biblioteki przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Do wypożyczalni  biblioteki można wjechać na wózku, co umożliwiają szerokie drzwi oraz brak wysokich progów. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc pracowników biblioteki. Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzi szeroki korytarz.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia biblioteczna w Mąkolnie

Budynek: lokal Filii Bibliotecznej w Mąkolnie mieści się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolnie, pod adresem: ul. Szkolna 31, 62-610 Mąkolno

Najbliższy przystanek autobusowy PKS w odległości około 200 metrów

Wejście do lokalu filii znajduje się w tylnej części budynku szkolnego, od strony parkingu położonego pomiędzy szkołą a pobliskim kościołem.

Przed wejściem znajdują się kilkustopniowe schody. Nie ma podjazdu dla wózków.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

 

Filia biblioteczna w Lubstowie

Filia biblioteczna w Lubstowie  mieści się w budynku wolnostojącym pod adresem: ul. Cmentarna 2, 62-610 Lubstów.

W odległości około 20 metrów od budynku filii znajduje się niestrzeżony parking z asfaltową nawierzchnią.

Najbliższy przystanek autobusowy PKS w odległości około 150 metrów.

Wejście do budynku  filii realizowane jest poprzez furtkę ogrodzenia znajdująca się w bezpośredniej bliskości chodnika a następnie po kilkustopniowych schodkach.
Nie ma podjazdu dla wózków.

W filii bibliotecznej nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

NASZA PLACÓWKA

Z życia Biblioteki [Film]

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny