SOMPOLNO DOCZEKAŁO SIĘ MONOGRAFII

 

W  piątek  22  lipca w Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie odbyła się uroczysta promocja monografii dr Piotra Gołdyna pt. ,,Dzieje Sompolna Tom I, wiek XX” połączona z otwarciem  wystawy ,,Sompolno wczoraj   i  dziś” oraz  wystawą  malarską p. Wandy Laskowskiej.

W spotkaniu udział wzięły władze samorządu terytorialnego: Burmistrz  Miasta p. Andrzej Kossowski   oraz Przewodniczący Rady - Ryszard Nowakowski, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji gminnych i oświatowych, mieszkańcy gminy oraz wiele wybitnych osób. Swoją obecnością zaszczycił  również Proboszcz Parafii pw Św. Marii Magdaleny w Sompolnie, Ksiądz Prałat Wojciech Krzywański.

,,Dzieje Sompolna Tom I, Wiek XX” to trzystustronicowa publikacja obrazująca historię miasta, zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne, gospodarcze i polityczne. Treść książki wzbogacają cenne fotografie i dokumenty archiwalne udostępnione przez mieszkańców.

Autor podkreślił, że treści zawarte w książce nie wyczerpują tematyki związanej z dziejami Sompolna. Być może dalsze poszukiwania źródłowe przyniosą efekty umożliwiające przynajmniej częściowe jej uzupełnienie i opracowanie pełniejszej syntezy historii miasta.  

Piotr Gołdyn urodził się w 1973r. historyk, pedagog, regionalista.

W swoim dorobku ma ponad sto osiemdziesiąt artykułów naukowych, popularno-naukowych i popularyzatorskich z zakresu historii, regionalizmu, heraldyki i pedagogiki.

Promocja książki jest 17 publikacją w jego dorobku.

 

Uroczystości związane z promocją prowadził p. Andrzej Prętnicki, a z programem artystycznym wystąpiła Marzena Gołdyn. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali książkę z autografem autora.

Wydawcą książki jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie.

 

Projekt  współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 


Licznik odwiedzin: 118284

STRONY INTERNETOWE ZWIĄZANE Z BIBLIOTEKĄ, LITERATURĄ I KULTURĄ