MISJA BIBLIOTEKI

Biblioteka w Sompolnie służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informatycznych mieszkańcom miasta i gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci systemu informacyjnego.

Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne. Prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta oraz osób przebywających na terenie Gminy Sompolno.


 

WIZJA BIBLIOTEKI

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie to instytucja kultury, która szanuje przeszłość i kreuje przyszłość.


 

Licznik odwiedzin: 119387

STRONY INTERNETOWE ZWIĄZANE Z BIBLIOTEKĄ, LITERATURĄ I KULTURĄ