Filia Biblioteczna w Mąkolnie.

Jest centrum wiedzy o regionie ,gromadząc książki i materiały dotyczące ,,Małej Ojczyzny."

W bibliotece można poczytać prasę lokalną i skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

 Otrzymaliśmy dwa nowe komputery z którrych dziennie korzysta wiele osób.

Biblioteka oferuje szereg wydarzeń edukacyjno - kulturalnych: lekcje biblioteczne,konkursy,głośne czytania,

wieczorki poezji i wystawki.Wiele wydarzeń Biblioteka organizuje wspólnie z Biblioteką szkolną.

Dzieci i młodzież każdą wolną chwilę spędzają w Bibliotece jest to okazja do kontaktu z książką .Często

pełnimy rolę świetlicy- dzieci odrabiają lekcje.

  Biblioteka stara się zaspakajać potrzeby czytelników.

Licznik odwiedzin: 107212

STRONY INTERNETOWE ZWIĄZANE Z BIBLIOTEKĄ, LITERATURĄ I KULTURĄ