RYS HISTORYCZNY

11.11.1945 – Uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki w Sompolnie, jako drugiej w powiecie kolskim, zaraz po Kole. Bibliotekę do życia powołała grupa działaczy społecznych w większości nauczycieli.

Na akcie otwarcia zostały złożone 22 podpisy. Z czytelnych podpisów, dowiadujemy się, że byli to między innymi:

 

1. Łukasiak Józef
2. Kleszczewska Sabina
3. Jankowska Maria
4. Nowicki Władysław
5. Suliburski Stanisław
6. Borowicz
7. Kaszyński Michał
8. Piskorski
9.
1. Stanisławski Ryszard
2.
3. Trzcińska Mieczysława
4. Degórska Aleksandra
5. Bekier
6. Borowiczowa
7. Puszczyński Józef

 
1. Walaszczyk
2.
3.

 
1. Kubetius Mieczysław
2. Mirski Franciszek
3. Wiśniewski

 

 

 

Pierwszymi pracownikami Biblioteki byli: Władysław Trzciński, Stanisław Kosiorek, Wacław Puternicki – nauczyciele, którzy pracowali społecznie do 1951r.
Biblioteka mieściła się w budynku przy Placu Wolności nr 1, w którym był także posterunek milicji.

 

 

Księgozbiór był bardzo skromny. Pochodził z darów, oraz z prywatnej biblioteki Polaka niemieckiego pochodzenia – K. Gramsa.
1946 – 1948 Główną troską bibliotekarzy było zwiększenie księgozbioru, oraz włączenie się w akcję walki z analfabetyzmem. Wielu trzeba było nauczyć czytać, by mogli zostać czytelnikami.
1948 – Powstał pierwszy inwentarz. Wiemy z niego, że było 208 książek.
1949 – Po raz pierwszy Biblioteka urządziła kiermasz. Wyszła z książką na ulicę.
1950 – Księgozbiór biblioteczny liczy 1096 książek.
1951 – Biblioteka z nowym rokiem otrzymała pracownika etatowego.
Funkcję kierownika Biblioteki objęła Genowefa Janicka, (obecnie Genowefa Słodkiewicz), od listopada Krystyna Korzeniowska (obecnie Krystyna Kubiak).
Powstają pierwsze punkty biblioteczne: w Lubstowie , Racięcicach, Marianowie, Mąkolnie, Kozubku, Lipinach
1952 – Stan czytelników na dn. 31.12.1952 wynosił 779 osób, w tym 258- mężczyzn, 200- kobiet, 38-absolwentów początkowego nauczania, 293- dzieci do 16 lat. Księgozbiór liczył 2078 tomów.
1954 – W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, Biblioteka zmieniła nazwę z Gminnej na Gromadzką Bibliotekę Publiczną.
Zasięgiem działania obejmuje region o obszarze 60 km2, na którym mieszka 10 tys. ludzi, znajduje się 6 Rad Gromadzkich: Łuczywno, Lubstów, Lubstówek, Przystronie, Zakrzewek, Sompolno.
1955 – Kierownikiem Biblioteki zostaje – Teresa Kuźnik, która w czasie sprawowania tej funkcji przez 35 lat (do 1991) dała się poznać jako doskonały organizator pracy bibliotekarskiej, ceniona popularyzatorka książki i czytelnictwa. Stosowała różnorodne formy pracy z czytelnikiem, począwszy od wieczorów bajek, poprzez organizowanie konkursów, zakładanie kółek zainteresowań, spotkań literackich, wystaw. Prowadziła aktywną działalność w środowisku lokalnym.
1956 – Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się przy Placu Wolności 24 (obecnie budynek GOK – w podwórzu).

Posiada 14 Punktów bibliotecznych: Biele, Koszary, Kazubek, Lipiny, Lubstów, Lubstówek, Łuczywno, Marianowo, Mąkolno, Nowa Wieś, Przystronie, Racięcice, Siedliska, Sycewo.
Zarejestrowanych było 850 czytelników, którym wypożyczyła 14 563 książki.
Na terenie Sompolna obok Gromadzkiej Biblioteki Publicznej rozwinęły swą działalność biblioteki przy zakładach pracy: Spółdzielni Metalowo-Drzewnej, GS., PKP (punkt biblioteczny), biblioteki szkolne, oraz biblioteka parafialna.
1957 – W Dniach Oświaty urządzono pochód, w którym udział wzięła młodzież szkolna, przebrana za bohaterów poszczególnych książek. Zorganizowano wystawkę, przeprowadzono kiermasz.
1958 – Nastąpiła reorganizacja sieci bibliotecznej. Zmiana nazwy z Gromadzkiej na Osiedlową Bibliotekę Publiczną. W związku z tym do Biblioteki należy już tylko 10 punktów bibliotecznych.
1961 – Nastąpiło otwarcie Gromadzkich Bibliotek w Lubstowie, Mąkolnie, Ośnie. Pozostało 6 punktów bibliotecznych: w Kazubku, Nowej Wsi, Przystroniu, Racięcicach, Mostkach, Bielach.
Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskim konkursie ,,Wiedza pomaga w życiu”, za który otrzymała nagrodę powiatową.
1962 – Przestawiono księgozbiór Biblioteki z układu numerycznego na układ działowy. Wydzielono księgozbiór podręczny i książki popularno – naukowe.
Biblioteka wzięła udział w konkursie ,,Złoty Kłos dla twórcy srebrne dla czytelnika”, ogłoszony przez Dziennik Ludowy, oraz w konkursie dla dzieci ,,Śladami naszych przodków”. Uzyskała pierwsze miejsce w powiecie i typowana została do nagrody wojewódzkiej, gdzie otrzymała adapter i dyplom, oraz nagrody indywidualne dla uczestników konkursu.
1963 – Powstał młodzieżowy zespół artystyczny, który uświetniał swoimi występami imprezy czytelnicze organizowane przez Bibliotekę. Sztuka teatralna ,,Studencka miłość”, wystawiona była dwa razy w sali kinowej i w Osięcinach.

1964 - Biblioteka udostępniła czytelnikom wolny dostęp do półek.

1965 – Pierwsze miejsce w powiecie kolskim, za udział w konkursie dziecięcym - ,,Wędrujemy po Polsce śladem XX-lecia PRL”. Wojewódzka Biblioteka w Poznaniu przyznała dyplom ,oraz nagrodę –adapter Bambino.
W konkursie ,,Złotego Kłosa..”, również czytelnicy z Sompolna otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę w Poznaniu.
Za udział w konkursie ,,Współzawodnictwo bibliotekarzy i bibliotek w XX-leciu PRL”, Biblioteka wykazała się osiągnięciami, dowodem czego jest otrzymanie dyplomu nadanego przez Powiatową Bibliotekę w Kole.
W czerwcu – w związku z chorobą Teresa Kuźnik odchodzi na roczny urlop, co przyczynia się do rozwiązania zespołu artystycznego działającego przy Bibliotece. Zastępstwo pełniła – Jadwiga Leśniewicz.
1966 – Odbyło się spotkanie z pisarzem – Ryszardem Kłysiem.
Nagroda powiatowa za udział w konkursie ,,Złoty Kłos”.
1967 – Pięć konkursów – trzy razy ,,brawo” dla Sompolna, taki artykuł zamieściła Gazeta Poznańska.
-Pierwsze miejsce w Wielkopolskim Konkursie Czytelniczym.
-Pierwsze miejsce w konkursie ogłoszonym przez Kurier Polski ,,Utrwalamy pamięć tamtych dni”
-Pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym dla bibliotekarzy ,,Najlepsza forma pracy z czytelnikami”.
1970 – Drugie miejsce w ,,Turnieju Wiedzy o Leninie”, zorganizowanym przez TPPR W Kole. W konkursie ,,Złoty Kłos” wzięło udział 170 czytelników.
18.09.1971 – Impreza z udziałem telewizji na rzecz przywrócenia Sompolnu praw miejskich.
03.10.1971 – Założono – Koło Przyjaciół Biblioteki .
1972 – Spotkanie z poetą – Nikolas Chadzinikolan.
01.01.1973 – Sompolno zostało zaliczone w poczet miast polskich - odzyskało prawa miejskie utracone w 1870roku.
06.04.1973 – Spotkanie z redaktorem Stefanem Atlasem, uczestnikiem zwycięskiego szlaku walk o wolność ojczyzny.
1973 – W związku z nowym podziałem administracyjnym zmieniono nazwę z Osiedlowej na Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koninie.
Do Miejskiej Biblioteki w Sompolnie przynależą Filie Biblioteczne w Lubstowie, Mąkolnie i Ośnie oraz 18 punktów bibliotecznych.
Księgozbiór Biblioteki w Sompolnie liczy 7 801 książek, 615 czytelników, którzy wypożyczyli 13 812 książek.
15.09.1976 – Lubstów – oddano nowy obiekt z przeznaczeniem na Bibliotekę

15.11.1976 – Spotkanie z dr Marksem ,,Możność istnienia życia we Wszechświecie”.
1976 – Likwidacja Filii Bibliotecznej w Ośnie, ze względu na małą ilość czytelników i wypożyczeń.
Biblioteka w Sompolnie otrzymała etat – nowym pracownikiem została Elżbieta Kuźnik.
Teresa Kuźnik w uznaniu za zasługi w dziedzinie upowszechniania nauki i kultury otrzymała dyplom i nagrodę.
1977 – Ogółem księgozbiór w Bibliotekach liczy 23 246 książek.
Czytelników zarejestrowanych – 3 162. Wypożyczono ogółem 60 916 książek.
Rozpoczęto oprawiać książki w folię.
Teresa Kuźnik zostaje odznaczona odznaką - ,,Zasłużony dla kultury”.
1978 – Narodowy Spis Powszechny – Miasto i Gmina liczy 10 901 ludności, z tego 7 961 zamieszkuje na wsi, a 2 940 w mieście.
Teresa Kuźnik została wyróżniona honorową odznaką ,,Za zasługi dla województwa Konińskiego”
1979 – Spotkanie autorskie dla dzieci z Marianem Orłoniem.

Urząd Miasta i Gminy otrzymuje nowo wybudowany budynek. Biblioteka rozpoczyna starania o uzyskanie pomieszczeń po Urzędzie.

1980 – Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie – lokal adoptowany po Urzędzie Miasta i Gminy. Mieści się w centrum miasta, na pierwszym piętrze.

Na dole znajduje się Gminny Ośrodek Kultury.
Biblioteka zajęła III miejsce w pionie bibliotek miejskich, w upowszechnianiu oświaty zdrowotnej.
Ministerstwo Kultury i Sztuki wyróżniło Teresę Kuźnik odznaką ,,Zasłużony Działacz Kultury”
1981 – Wystawa starodruków pochodzących z prywatnych zbiorów Pana Andrzeja Kossowskiego z Zakrzewka. Ze względu na stan bezpieczeństwa podzielona została na trzy etapy: książki z XVIII-XXW, czasopisma z XIX-początek XXwieku, oraz moda kobieca lat ubiegłych.
1981-1985 przy Bibliotece działa Dziecięcy Aktyw Biblioteczny ,,Lazurki”.

1983 – Bibliotekę odwiedził – Bronisław Dostatni – pisarz, publicysta, podróżnik.
1984 – Decyzją Naczelnika Miasta i Gminy utworzono nowy etat. Pracę w Bibliotece podjęła Ewa Hałas.
Spotkanie autorskie z Marianem Orłoniem – pisarzem dla dzieci.
1985 – uroczyste 40-lecie Biblioteki.
Księgozbiór liczy – 12 970 woluminów, wypożyczono -15 100 książek,
czytelników – 660, z czytelni skorzystało – 2 172 osoby, ogółem Bibliotekę odwiedziło 9 549 osób.
1986 – Konferencja czytelnicza z okazji 40-lecia Dekretu o Bibliotekach:

1. Znaczenie Dekretu dla rozwoju Biblioteki.
2. Historia powstania Biblioteki w Sompolnie.
3. Rozwój Biblioteki w jej 40-letniej działalności.

1987 – Stanisław Tym – aktor, satyryk, komediopisarz, reżyser i felietonista spotkał się z młodzieżą licealną.
1988 – Bibliotekę odwiedził Romuald Karaś, tematem spotkania była literatura
faktu, historia reportażu i pracy reportera.
1991 – Teresa Kuźnik- długoletnia kierownik, później dyrektor Biblioteki odchodzi na emeryturę. Dyrektorem MGBP zostaje – Włodzimiera Sztuba, pracująca wcześniej w filiach bibliotecznych w Mąkolnie i Lubstowie.
15.XII.1992 – Władze Miasta przekazały klucze do odrestaurowanej Synagogi z przeznaczeniem na Bibliotekę.

25.V.1993 – Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń Biblioteki przy ul. Piotrkowskiej 8, w których znalazły swoje miejsce następujące działy:
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia, - Oddział dla Dzieci i Czytelnia, - magazyn książek.
Kończący się rok 1993 MGBP zamyka liczbą 2011 zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli 62 488 książek.
Burmistrz – Stanisław Dunaj otrzymał - Ńagrodę I stopnia w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki dla najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego - zegar, który przekazał Bibliotece.
16.01.1994 – Koncert charytatywny zespołów: Kapela Ludowa, Zespół Kwiaciarki, Dziecięca Orkiestra Dęta, Chór Kościelny, Zespół Akordeonistów.
04.02.1994 – Koncert chóru ,,Camerata”.
- Wystawa obrazów Julianny Radzmierskiej.
11.11.1995 – Uroczystość 50-lecia działalności B iblioteki, z udziałem władz miasta, dyrektorów instytucji kultury, pracowników Biblioteki, emerytów i zasłużonych czytelników.
28.04.1996 – Spotkanie z Korwinem Mikke.
17.04.1996 – Spotkanie autorskie z Janiną Perathoner –pseud.,, Weneda”.
10.06.1996 – Bibliotekę odwiedza Biskup - Roman Andrzejewski.
- występ ,,Kabaretu pod Miotłą”
- Festiwal Piosenki Biesiadnej
18.02.1997 – Kathy Jones - Imperal War Museum, London.
Generalny Kustosz Muzeum w Londynie, zajmująca się problematyką Żydów i holocaustu, odwiedziła Bibliotekę.
21.051997 – Spotkanie z pisarzem, publicystą, podróżnikiem Bronisławem Dostatnim.
10.11.1998 – Gościł Jerzy Grupiński - opiekun klubu literackiego, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
20.12.2000 – Uchwałą Rady Miejskiej, zostaje uchwalony Statut MGBP.
25.02.2001 – wystąpił ,, Kabaret pod Miotłą” oraz teatrzyk ,,Fantazja”.
2003 – Na emeryturę odchodzi dyrektor Włodzimiera Sztuba.
Obowiązki dyrektora obejmuje – Elżbieta Kuźnik – Prętnicka.
Pracownicy Biblioteki:

- Beata Dryjańska- oddział dziecięcy
- Teresa Banasiak – wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych
- Jadwiga Ziółkowska – księgowość
- Janina Kryszkowska – dział gospodarczy
- Ewa Prętnicka – kierownik Filii Bibliotecznej w Lubstowie
- Bożena Cichocka – kierownik Filii Bibliotecznej w Mąkolnie

18.03.2004 – Przewodniczący Rady Miasta – Roman Bednarek, włączył się do akcji: ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
15.09.2004 - Spotkanie autorskie z poetą - dr Kazimierzem Nowosielskim, który lata młodości ma związane z Sompolnem.
18.11.2004 – Spotkanie autorskie z Wolettą Piasecką, autorką wielu bajek.
25.11.2004 – Warsztaty literackie dla młodzieży prowadziła Stanisława Łowińska- pisarka i dziennikarka, organizatorka ,,Lednickiej Wiosny Poetyckiej”.
27.11.2004 – Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce.


- Wystawa – Karty noworoczne- ,,Na dobry Rok bądźcie zapisani”
- Wystawa – ekspozycja fotografii Mosze Frunu- ,,Morze w Ako”.
- Koncert muzyki klezmerskiej – występ zespołu ,,Shalom”.

2004 – zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.
25.10.2005 – Spotkanie autorskie z Ewą Grętkiewicz, autorką książek dla młodzieży.
09.12.2005 - Uroczyste otwarcie wystawy ,,Ściana płaczu”, udostępnionej przez Ambasadę Izraela w Polsce.
W programie:


- wykład multimedialny na temat historii Ściany Płaczu- D. Banasiak
- pieśni hebrajskie w wykonaniu zespołu Hosanna
- konkurs z cennymi nagrodami, o tematyce związanej z wykładem

XII.2005 - Zakupiono oprogramowanie komputerowe SOWA
01.02.2006 – W ramach projektu Ikonka, Biblioteka otrzymała trzy zestawy komputerowe, uruchomiono Czytelnię Internetową, z bezpłatnym dostępem do Internetu.
17.03.2006 – Otwarcie wystawy fotograficznej - ,,Krajobrazy Izraela”, wybitnej artystki izraelskiej Shaw Ginott.


- Młodzież wysłuchała wykładu ,,Holocaust na terenie woj. konińskiego„ przedstawionego przez Piotra Rybczyńskiego.
- Wojciech Nowik dr nauk politycznych przedstawił wykład dla dorosłych o współczesnym Izraelu.
- Pieśni hebrajskie w wykonaniu zespołu Szalom.
- Konkurs wiedzy o Izraelu z nagrodami książkowymi, oraz nagroda główna – odtwarzacz DVD wylosowała p. Jolanta Ficner.

09.07.2006 - Otwarcie wystawy malarskiej Zenona Korytowskiego, ur. w Sompolnie.
23.11.2006 – Spotkanie autorskie z poetką, dziennikarką –Stanisławą Łowińską.
2006 – Młodzież z Sompolna brała udział w ogólnopolskich konkursach poetyckich ,,Zielone Rymy”- Nowy Tomyśl; o nagrodę ,,Milowego Słupa”
Konin 2006- wyróżnienie otrzymała Izabela Piasecka z Polic za wiersz ,,pan Hejman…”. ,,X Lednicka Wiosna Poetycka”-wyróżnienie otrzymała również Izabela Piasecka za wiersz ,,księżyc”.
- Samorząd Sompolna kupuje od Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we
Wrocławiu , budynek dawnej synagogi –obecnie mieści się Biblioteka.
30.03.2007 – Spotkanie autorskie dla młodzieży ze szkół w Żychlinie i Kleczewie, z Stanisławą Łowińską.
27.04.2007 – 530 lat Sompolna. Wystawa - ,,Sompolno w starej fotografii”.
- Konkurs plastyczny dla dzieci -,,Sompolno ma już 530 lat”.
Nagrody otrzymali:
Dorota Walczak - Lubstów;
Natalia Małecka – Sompolno;
Natalia Klimczak – Mąkolno.

- Konkurs poetycki dla gimnazjalistów ,,Moje miasto”.
Nagrody otrzymali:
Joanna Sych - Sompolno;
Aleksandra Jaśkiewicz - Sompolno;
Faustyna Kowalska-Mąkolno;
Karolina Bocian - Mąkolno;
Sylwia Gołdyn - Lubstów;
Paula Stasiak - Mąkolno.
24.05.2007 – Występ teatrzyku ART.-RE z Krakowa - ,,Pan Twardowski”.
26.05.2007 – Izabela Piasecka z Polic, zdobyła drugą nagrodę w turnieju poetyckim ,,O Koronę Wierzbową” -
skierowanym do utalentowanej literacko młodzieży szkolnej – XI Lednicka Wiosna Poetycka.
28.05.2007 -,,Przygody bohaterów książek Astrid Lindgren” –
międzypowiatowy konkurs plastyczny. Nagrody zdobyły:
Kaja Koster, Agata Szcześniak, Joanna Jarońska.
31.05.2007 –,, Wiosna i poezja” - spotkanie autorskie z poetką konińską Danutą Olczak.
07.07.2007 – Wystawa fotograficzna - ,,Sompolno wczoraj i dziś”.
27.09.2007 - ,,Wybieramy Artystę słowa”-konkurs pięknego czytania organizowany przez MBP w Koninie. Gminę Sompolno reprezentowała Kinga Kowalska ze SP w Mąkolnie.
10.10.2007 - ,,Czy znasz książki Astrid Lindgren?”-konkurs czytelniczy.
Do eliminacji powiatowych została zakwalifikowana Michalina Gołdyn z Sompolna.
25.10.2007 - ,,Barwy poezji”- spotkanie autorskie z Danutą Olczak poetką, felietonistką, zdobywczynią wielu prestiżowych nagród.
10.XII - 15.XII.2007 – Uroczyste obchody ,,530-lecia Miasta Sompolno’’.
- Wystawa - ,,Rękodzieła artystyczne ‘’.
16.05.2008 – Spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską.
04.06.2008 – Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke.
18.06.2008 – Spotkanie autorskie z Wandą Chotomską.
04.10.2008 - Wykład dr Olafa Bergmana - ,,Powstanie Wielkopolskie”.
23.10.2008 - ,,Barwy poezji – barwy życia” spotkanie poetyckie z Danutą Olczak.
2008 – Biblioteka zorganizowała kurs komputerowy dla seniorów.
05.03.2009 - ,,Poznaj swego Anioła” – spotkanie autorskie z poetką Danutą Olczak, które połączone było z wystawą jej kolekcji Aniołów.
23.04.2009 – Spotkanie autorskie z Joanną Olech.
05.05.2009 – Przedstawienie teatralne dla dzieci ,,Rubinowy książe”.
Wystąpił zespół teatralny ART.-RE z Krakowa.
31.05.2009 – Bibliotekę odwiedza grupa dziennikarzy z Niemiec, Litwy, Łotwy i Polski.
VI.2009 - ,,Ziemia konińska historia zaklęta w legendach”-konkurs plastyczny organizowany przez MBP w Koninie, przesłano 49 prac. Wyróżnienie otrzymał- Bartosz Kołakowski z kl. III SP w Sompolnie za pracę pt.,,Ilustracja do legendy o św. Hieronimie”.
24.11.2009 – Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką.
04.03.2010 - ,,Poezja sercem światła”- spotkanie autorskie z Danutą Olczak.
II–III.2010 - ,,Sompolno – miasto wąskotorowe”- wystawa zorganizowana przez Zbigniewa Słodkiewicza- pasjonata Sompolińskiej kolei.
- Z okazji Roku Chopina przeprowadzono cykl imprez popularyzujących czytelnictwo, życie i twórczość F.Chopina pod hasłem- ,,Z F. Chopinem przez ziemię konińską”.
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatu w Koninie.
15.04.2010 – Spotkanie autorskie z pisarzem Wiesławem Drabikiem.
23.04.2010 – Spotkanie autorskie z Ewą Nowak.
23.04.2010 – Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską. VII.2010 - Malowanie biblioteki –wewnątrz i zewnątrz
IX.2010 – Biblioteka bierze udział w programie - ,,Akademia Orange dla bibliotek”, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
XII.2010 – Zakupiono nowe meble do wypożyczalni dla dorosłych, (lada, 24 regały, 3stoliki, regał na czasopisma).
VI.2011. - ,,Życie codzienne”- wystawa żydowskich widokówek.
24.06.2011 – Wycieczka młodzieży z USA.
22.07.2011 – Promocja książki dr Piotra Gołdyna-,,Dzieje Sompolna”. Tom I, wydanej przez MGBP w Sompolnie. Zadanie współfinansowane z: Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Działanie 413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

- Wystawa malarska Wandy Laskowskiej
- Wystawa - ,,Oni tworzyli historię Sompolna” W spotkaniu udział wzięły władze samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji gminnych i oświatowych, mieszkańcy gminny oraz goście przyjezdni. Spotkanie uatrakcyjnił występ Marzeny Gołdyn oraz Andrzeja Prętnickiego.
22.09.2011 – Spotkanie autorskie z Anną Onichmowską.
25.10.2011 – Zenon Korytowski – artysta, malarz, ur. w Sompolnie, przekazuje Bibliotece obraz - ,,Żydówka”.

10.05.2012 – Spotkanie teatralne dla dzieci –,, Magiczna księga”.

10.05.2012 – Spotkanie teatralne dla dzieci –,, Magiczna księga”.

12.11.2012 – Spotkanie ekumeniczne- ,,Dzieje wspólnot mieszkańców

                         Sompolna” - zorganizowane przez Parafie Rzymskokatolicką

                         św. Marii Magdaleny w Sompolnie.

12.04.2013 – Prelekcja dla kl.VI  - ,,Powstanie styczniowe

                      przeprowadzona przez  Krzysztofa Żabierka.

07.05.2013 – Spektakl teatralny dla dzieci -,,W poszukiwaniu zaginionych

                      literek”, aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki ,,Maska” z Krakowa.

10.05.2013 -,,Powstanie Styczniowe”– spektakl słowno–muzyczny wystawiony

                      przez Koło Teatralne działające przy MGOK w Sompolnie.

24.05.2013 – Promocja książki dr. Piotra Gołdyna - ,,Sławomir Czerwiński”,

                      rodaka z Sompolna i Ministra Oświaty w latach 1929 -1931.

29.05.2013 – Spotkanie uczniów  Szkoły Podstawowej z przedstawicielami

                      Wydawnictwa Henryk Gościański i Karol Prętnicki, którzy udostępnili

                      wystawę ilustracji Jana Marcina Szancera - ,,Czarodziej wyobraźni”,

                      oraz udostępnili w cenie promocyjnej książki swojego Wydawnictwa.

09.09.2013 – Narodowe czytanie Aleksandra Fredry.

03.10.2013 – Spektakl teatralny Art. –Re Kraków -,,Dr Dolitte i Przyjaciele”.

27.03.2014 – Akcja ,, Czytam sobie”- bibliotekarze odwiedzają Przedszkole.

16.05.2014 – Spotkanie autorskie,  Zbigniew Kołba - ,,Krioterapia”

09.06.2014 – Teatr Profilaktyczno – Edukacyjny ,,Moralitet” dla Przedszkolaków.

08.05.2014 –Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu podczas

                     spotkania w Ostrowie Wielkopolskim uhonorowała tytułem Templum Libri 2013

                     MGBP w Sompolnie za bogatą, integrującą środowisko ofertę działań dla dzieci

                     i młodzieży.

05.09.2014 – Narodowe czytanie ,,Trylogii” H. Sienkiewicza.

26.09.2014 – Prelekcja dr Piotra Gołdyna - ,,Polskie Państwo Podziemne.

                      Wybrane aspekty działalności globalnej i lokalnej”.

06.11.2014 – Spotkanie autorskie z poetą  Stefanem Jurkowskim.                      

IV.-VI.2O15 - Wystawa malarska Wandy Laskowskiej.

21.04.2015 – Spotkanie autorskie z poetą Kazimierzem Nowosielskim.

04.09.2015 – Narodowe czytanie ,,Lalki” B. Prusa.

05.11.2015 – Spotkanie autorskie z poetką Mirosławą Baczyńską.

Opracowała: Elżbieta Kuźnik-Prętnicka

Licznik odwiedzin: 119422

STRONY INTERNETOWE ZWIĄZANE Z BIBLIOTEKĄ, LITERATURĄ I KULTURĄ